Szkolenia dla nauczycieli PCKU

tak sobie cos tworze 

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej

Kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań  do kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 21 maja 2020 - 26 czerwca 2020 r.