Szkolenie dla studentów wprowadzające do prac na platformie e-learningowej PCKU.