Kurs zawiera materiały i prezentacje z kolejnych edycji konferencji organizowanych wspólnie przez Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Chrzanowie i Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

W przypadku problemów lub pytań związanych z kursem prosimy o informację na adres biuro@it-pb.pl